Canton High School — Bell Schedules

2022-23 HIGH SCHOOL BELL SCHEDULE
Description / Period Start Time End Time Length
Advisory 7:50 AM 8:15 AM 25 min
1st Period 8:20 AM 9:09 AM 49 min
2nd and 6th Period 9:14 AM 10:44 AM 90 min
A Lunch 10:44 AM 11:26 AM 42 min
3rd and 7th Period (A lunch) 11:26 AM 12:56 PM 90 min
3rd and 7th Period (B lunch) 10:49 AM 12:19 PM 90 min
B Lunch 12:19 PM 1:01 PM 42 min
4th and 8th Period 1:01 PM 2:31 PM 90 min
5th Period 2:36 PM 3:25 PM 49 min
Final Exam Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
1st/6th Period 7:55 AM 8:20 AM 25 min
2nd/7th Period 9:35 AM 10:40 AM 65 min
3rd/8th Period 10:45 AM 11:50 AM 65 min
4th/5th Period 11:55 AM 1:00 PM 65 min
2022-23 HIGH SCHOOL PEP RALLY SCHEDULE
Description / Period Start Time End Time Length
1st Period 7:50 AM 8:40 AM 50 min
2nd and 6th Period 8:45 AM 10:10 AM 85 min
3rd and 7th Period (A lunch) 10:15 AM 10:58 AM 43 min
A Lunch 10:58 AM 11:40 AM 42 min
3rd and 7th Period (B lunch) 10:15 AM 11:40 AM 85 min
B Lunch 11:40 AM 12:22 PM 42 min
4th and 8th Period 12:27 PM 1:55 PM 88 min
5th Period 2:00 PM 2:50 PM 50 min
Pep Rally 2:55 PM 3:25 PM 30 min
2022-23 HIGH SCHOOL DELAYED (10:00 AM) START SCHEDULE
Description / Period Start Time End Time Length
1st Period 10:00 AM 10:45 AM 45 min
2nd and 6th Period 10:50 AM 11:50 AM 60 min
A Lunch 11:50 AM 12:30 PM 40 min
3rd and 7th Period (A Lunch) 12:35 PM 1:35 PM 60 min
B Lunch 12:55 PM 1:35 PM 40 min
3rd and 7th Period (B Lunch) 11:55 AM 12:55 PM 60 min
4th Period and 8th Period 1:40 PM 2:35 PM 55 min
5th Period 2:40 PM 3:25 PM 45 min
Canton High School - 1110 W Hwy 243, Canton, TX 75103 - Phone: (903) 567-6561 - Fax: (903) 567-6562